O NAS

facebook c    logo synaj small  logo synod white   

logo kana winieta oryginal

dzieci
mlodziez
senorzy

There isn't any images, Please upload via modules management in admin section

Katolickie Centrum Edukacji MłodzieżyKANAjest instytucją szkoleniową, działającą na rzecz pożytku publicznego, która w profesjonalny sposób podejmuje pracę edukacyjną i wychowawczą z młodzieżą zdolną a pochodzącą z rodzin niezamożnych.


KANA podnosi poziom edukacyjny i wychowawczy młodzieży, tworzy szansę właściwego rozwoju i przeciwdziała ewentualnym patologiom społecznym.

KANA wspiera młodych ludzi w starcie życiowym, w drodze ku pełnej dojrzałości, poprzez bezpłatne zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez wysokiej klasy wykładowców, trenerów i specjalistów z różnych dziedzin wiedzy, by owoc talentów, które złożył w nich Bóg nie uległy zniszczeniu i zaniedbaniu z braku odpowiednich środków dla ich rozwoju.

KANA nie ma charakteru wyznaniowego, mimo iż jest inicjowana przez Kościół katolicki. Jest jednakowo otwarta dla każdego młodego człowieka, niezależnie od jego pochodzenia i wyznawanego światopoglądu.

KANA szczególny nacisk kładzie na posiadanie wysoko wykwalifikowanej kadry dydaktycznej i pedagogiczno-psychologicznej, a także na wyposażenie w nowoczesny sprzęt informatyczny i audiowizualny.

KANA swoją uwagę kieruje także w stronę młodzieży niepełnosprawnej, odsuniętej nierzadko na margines życia społecznego.

KANA w swoich działaniach otwarta jest na współpracę ze wszystkimi instytucjami, które zabiegają o dobro młodzieży.

KANA w ramach pozyskiwania środków finansowych (unijnych lub innych) prowadzi szkolenia i warsztaty dla grup zawodowych, osób pracujących, bezrobotnych oraz niepełnosprawnych.

ue.jpg efs.jpg
zporr.jpg

Celem Centrum jest prowadzenie i propagowanie takich form edukacji młodzieży, które zmierzają do wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego, umożliwiając jej również zdobycie praktycznych umiejętności przydatnych w przyszłym życiu zawodowym i rodzinnym. Przy realizacji swoich celów statutowych Centrum kieruje się nauczaniem Kościoła.

DSC07511

P1040018.jpg

DSC04070

P1040018 senior


 

Swoje zadania Centrum realizuje poprzez:

 1. organizowanie szkoleń oraz kursów dokształcających, zwłaszcza dla bezrobotnych;
 2. inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy oraz pomocy bezrobotnym, w szczególności bezrobotnej młodzieży;
 3. wymianę młodzieży z krajami Unii Europejskiej;
 4. organizowanie warsztatów ekologicznych;
 5. szkolenie animatorów pracy z młodzieżą;
 6. organizowanie imprez naukowych i społeczno-kulturalnych, w tym:
  - konkursów literackich i fotograficznych,
  - festiwali muzycznych,
  - spektakli teatralnych i wieczorów poetyckich,
  - wystaw i wernisaży,
  - seminariów, odczytów i wyjazdów naukowych.
 7. realizacje programów w dziedzinie profilaktyki narkomanii i interwencji kryzysowych u młodzieży;
 8. prowadzenie aktywnej pracy wychowawczo-oświatowej z młodzieżą pochodzącą z rodzin rozbitych oraz młodzieżą zdemoralizowaną;
 9. kształtowanie u młodzieży postaw zgodnych z katolicką etyką pracy.
 10. pomoc edukacyjną i pedagogiczno - psychologiczną dla młodzieży ze środowisk patologicznych;
 11. współdziałanie w zakresie bieżącej działalności oraz wymiany doświadczeń z lokalnymi samorządami;
 12. wystawianie zaświadczeń o ukończeniu kursów i innych przedsięwzięć animowanych przez Centrum.

Dzięki różnorodnej ofercie "Kany", młodzi i starsi, bezrobotni i niepełnosprawni mogą rozwijać swoje zdolności i talenty, poznawać świat i ogromne możliwości techniki, integrować się i budować wspólnotę koleżeństwa i przyjaźni.

Działalność "Kany" jest realizacją cennej inicjatywy Kościoła i lokalnej społeczności, by przychodzić z pomocą tym, którzy nie mogą w inny sposób, rozwijać potencjału swej osobowości, swych uzdolnień i talentów, których nie stać, z powodu biedy, na realizację projektu życia, projektu swej przyszłości.

 

Nasi dobroczyńcy

bp-jez

azoty

bgzparibas

centermed

brukbet

psg

steinhof