Kursy przedmiotowe

facebook c    logo synaj small  logo synod white   

logo kana winieta oryginal

dzieci
mlodziez
senorzy

bn-4
bn-3
bn-1
new-year-03
new-year-02
bn-2
bn-5
new-year-01
KURSY-PRZEDMIOTOWEKursy i korepetycje przedmiotowe, adresowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem ich jest pogłębienie i utrwalenie zdobytej wiedzy z wybranego przedmiotu. Prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę nauczycieli, w 12 osobowych grupach, w profesjonalnie przygotowanych pracowniach, przy zastosowaniu współczesnych metod i środków nauczania. Trwają cały rok szkolny w godzinach popołudniowych i wieczornych ustalanych przez grupę z prowadzącym lektorem.

Oferta kursów i korepetycji przedmiotowych jest następująca:

GIMNAZJUM

MATEMATYKA

  • klasa 1-2 pogotowie matematyczne
  • klasa 3 przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

MATEMATYKA

  • klasa 1-2 pogotowie matematyczne
  • maturzyści – mat. podstawowa
  • maturzyści – mat. rozszerzona

POZOSTAŁE PRZEDMIOTY

  • Biologia dla maturzystów
  • Chemia dla maturzystów
  • Muzyka - nauka i doskonalenie gry na gitarze*

* Muzyka - grupy zostaną podzielone wg. poziomu znajomości języka oraz stopnia zaawansowania gry na gitarze.

 

Kurs roczny (60 godz.  - zajęcia raz w tygodniu po 90 min.)  
Koszt kursu uzależniony od dochodów na członka rodziny. Dla osób posiadających kartę rodziny koszt kursu 440 zł.

 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Kursy prowadzone są w grupach około 12 osobowych.

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest utworzenie grupy.

O rozpoczęciu kursu decyduje dyrektor Kany.

Wszelkie nieobecności muszą zostać niezwłocznie usprawiedliwiane u prowadzącego zajęcia.

Wpłat należy dokonywać osobiście w sekretariacie KANY przy ul. Mościckiego 12 w Tarnowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00 lub na konto bankowe.

Wpłaty nalezy dokonać na dwa sposoby:

Wpłata w całości dokonana do dnia 15 października 2016 r.

Wpłata w dwóch równych ratach w terminach:
- I rata do dnia 15 października 2016 r.
- II rata do dnia 15 grudnia 2016 r.

Wysokość opłaty jest uzależniona od osiąganych dochodów oraz od rodzaju kursu.

Istnieje możliwość skorzystania z 20% zniżki dla osób posiadających Kartę Rodziny,

Uczestnicy otrzymują bezpłatnie Zaświadczenia ukończenia kursu (o przyznaniu zaświadczenia decyduje 80% frekwencja obecności na zajęciach)

Uczestnicy będą mieli możliwość korzystania z przygotowanych pakietów promocyjnych w trakcie trwania kursów.

W przypadku rezygnacji w trakcie kursu wpłata nie zostaje zwrócona.

Rekrutacja rozpoczyna się dnia 20 czerwca 2016 r. Rozpoczęcie kursów planowane jest w drugiej połowie września 2016 r.