Osoby prowadzące

facebook c logo diecezja synaj tv logo rgb white  logo synaj small  logo synod white   

wakacje-2017-05
wakacje-2017-04
wakacje-2017-07
wakacje-2017-06
wakacje-2017-08
wakacje-2017-11
wakacje-2017-03
wakacje-2017-09
wakacje-2017-02

mgr Magdalena Piróg
- Kierownik, psycholog – udzielanie pomocy specjalistycznej grupowej i indywidualnej. Wsparcie dla uczestników i ich rodzin współpraca z instytucjami pomocowymi, zarządzanie placówką.

mgr Iweta Kozłowska
- Logopeda - prowadzenie terapii logopedycznej, udzielanie pomocy specjalistycznej

mgr Marzena Golonka
- Socjoterapeuta - udzielanie pomocy specjalistycznej, z zakresu socjoterapii, wychowawca zajęć opiekuńczo - wychowawczych.

mgr Katarzyna Więcek
- Pedagog, Profilaktyk - prowadzenie zajęć profilaktycznych, grupowych, wsparcie dla uczestników i ich rodzin, wychowawca zajęć opiekuńczo - wychowawczych..

Justyna Gołąb 
- Wychowawca - zajęć relaksacyjno – edukacyjnych

mgr Anna Robak
- pedagog, terapeuta - prowadzenie zajęć grupowych, indywidualnych. Wsparcie dla uczestników, współpraca z rodziną, 

mgr Jadwiga Bazarnik
- wychowawca zajęć relaksacyjno - edukacyjnych 

logo 500


herb Tarnowa maly

„Projekt pn. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej jest współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa” w kwocie 223.200 zł, w realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.